Μήνυμα

Πάντα να πολεμάς και να αντιστέκεσαι, κι ας μένεις μόνος. Μονάχος, έρημος, γαλήνιος, να πολεμάς για το καλό του Ανθρώπου. ( Ι. Π. Κουτσοχέρας)

Δευτέρα, 25 Φεβρουαρίου 2013

Σύλλογος - Μεσσηνιακός Γυμναστικός Σύλλογος-8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1899

-->

Σήμα "Πλατανόφυλο"
        
   Ερευνώντας το αρχείο της εφημερίδος "Θάρρος" Καλαμάτας απο τον Νοέμβριο 1899, διαπίστωσα πως η ειδησεογραφία της εποχής έχει πολλά νέα για τον Μεσσηνιακό Γ.Σ.. Αντέγραψα οτιδήποτε σχετικό βρήκα και γράφοντας το  κείμενο σε Word-μονοτονικό δημιουργώ ένα αρχείο με την ιστορία του σπουδαίου αυτού Συλλόγου της Καλαμάτας. Αρχίζω την δημοσίευση αυτών που ετοιμάζω, προκειμένου να προσθέσω ένα λιθαράκι στην αθλητική ιστορία της πόλης. Εκτός βέβαια απο τον Μεσσηνιακό Γ.Σ. βρήκα και άλλα αθλητικά κείμενα τα οποία θα αναρτήσω σε άλλη ετικέτα.-


             "Ο Μεσσηνιακός Γυμναστικός Σύλλογος είναι το αρχαιότερο αθλητικό σωματείο της Ελλάδας, με πρώτο του πρόεδρο τον Παναγιώτη Μπενάκη. Ιδρύθηκε στο τέλος του 19ου αιώνα, το 1888, ως σωματείο κλασικού αθλητισμού και μετείχε αποφασιστικά σε όλες τις εξελίξεις και τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα που διέκριναν την Ελλάδα τον καιρό εκείνο. Από τότε η εξελικτική του πορεία ήταν ραγδαία τόσο σε επίπεδο ανάπτυξης αθλημάτων, όσο και σε επίπεδο προτροπής και καθοδήγησης των νέων ανθρώπων προς τον αθλητισμό. Ο Μεσσηνιακός εδρεύει στην Καλαμάτα, την πρωτεύουσα του Νομού Μεσσηνίας, και καλλιεργεί στις ημέρες μας 5 Ολυμπιακά αθλήματα: το Στίβο, το Βόλεϊ, το Ποδόσφαιρο, την Άρση Βαρών και την Ποδηλασία." Απο το site του Συλλόγου

 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΘΑΡΡΟΣ» ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ.
ΦΥΛΛΟ 246-ΤΗ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1899

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΠΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ


         Προχθές περί την ενδεκάτην προ μεσημβρίας εσκέφθησαν εν τω Δημαρχιακώ καταστήματι και συνεχάρησαν επί τη εγκαταστάσει τον νέον δήμαρχον κ. Καπετανάκην τα μέλη του διοικητικού Συμβουλίου του Μεσσηνιακού Γυμναστικού Συλλόγου.
        Ο κ. Δήμαρχος εδέχθη φιλοφρόνως το διοικητικόν Συμβούλιον δυνδιαλεχθείς εφ’ ικανόν επί της καταστάσεως και των αναγκών του Γυμναστηρίου και του Συλλόγου εν γένει.
         Ο κ. Πρόεδρος εβεβαίωσεν ότι ο σύλλογος συντηρείται μετά δυσχερείας εκ των εισφορών των μελών του Συλλόγου, ειπών ότι πολλάκις το διοικητικόν Συμβούλιον περιέστη εις στεναχωρίαν και απόγνωσιν.
         Ο κ. Δήμαρχος απαντών συνέστησεν επιμονήν και υπομονήν μέχρις ότου ο κόσμος αντιληφθή την σπουδαιότητα και την αποστολήν του Συλλόγου.
         Οπωσδήποτε εβεβαίωσεν ρητώς ότι αυτός ως Καπετανάκης και ως δήμαρχος θα πράξη παν το δυνατόν, όπως δυνηθή να φανή χρήσιμος εις τον Σύλλογον, συνέστησε δε προς το διοικητικόν Συμβούλιον όπως εγκαίρως υποβάλη αίτησιν των απαραιτήτων αναγκών του Συλλόγου, όπως λάβη ταύτας υπόψη.
         Εν γένει το διοικητικόν Συμβούλιον ευηλπίσθη εκ των λόγων του κ. Δημάρχου, άγεται δε εις το παρήγορον συμπέρασμα ότι ο Σύλλογος θα ευδοκιμήση αν αι εκατέρωθεν εκδηλούμεναι προθέσεις δεν κρυώσουν πριν ή συναντήσουν τα πράγματα.
         Το τελευταίον κολακεύεται να μη το πιστεύη.-

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου